Állampapír

A Bankmonitor Jobb Tudni wikiből

Az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Állampapírok vásárlása során az állam számára nyújtunk hitelt, melyet költségvetésének finanszírozására fordít.

Az állampapírok futamideje alapján megkülönböztetünk

 • kincstárjegyeket: melyek maximum 1 év lejáratú értékpapírok
 • államkötvényeket: melyek 1 évnél hosszabb futamidővel rendelkeznek

Az állampapírok forgalomba hozataláért és forgalmazásáért Magyarországon az ÁKK Zrt. (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) felel.

Az állampapír kockázati besorolás szerint az egyik legbiztonságosabb befektetési forma, hiszen a papír mögött az állam áll (a papírok az állam fizetésképtelensége esetén értéktelenednének el). Az állampapírok alacsony kockázati szintjét kitűnően mutatja, hogy pénzügyi modellekben rendszerint az állampapírok hozamait tekintik kockázatmentes hozamnak.

Államkötvény

Az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Államkötvény vásárlása során az állam számára nyújtunk hitelt, melyet költségvetésének finanszírozására fordít. Az államkötvény olyan állampapír, amely egy évnél hosszabb lejárattal rendelkezik.

Pl.: Magyar Államkötvény - 10.000 Ft névértékű 3, 5, 10 és 15 éves futamidejű, fix kamatozású és 3, 5 éves futamidejű, változó kamatozású kötvények. Az egyes sorozatok félévente vagy évente fizetnek kamatot, névértéküket lejáratkor törlesztik egy összegben.

Az egy évnél rövidebb futamidővel rendelkező állampapír a kincstárjegy.

Diszkontkincstárjegy

A diszkontkincstárjegy 3 vagy 12 hónapos lejárattal kibocsátott, kamatot nem fizető, 10.000 Ft-os címletekben kibocsátott értékpapír. Az állam finanszírozásának rövid távú eszköze. A kincstárjegy lejáratkor a névértékét fizeti vissza egy összegben. Mivel a DKJ kamatot nem fizet, így vásárlása által úgy tehetünk szert hozamra, hogy névérték alatt (úgynevezett diszkont áron) vásárolhatjuk meg. Ezáltal a hozam értéke a névérték és a vételár különbsége.

Magyar Állampapír Plusz (MÁP+)

Az úgynevezett „szuperállampapír”. Olyan fix kamatozású állampapír, ahol a kamat az idő előrehaladtával lépcsősen változik. Az állampapírokat 1 forintos címletekben bocsátják ki 5 éves lejáratra. A papír hosszútávú, biztonságos befektetést biztosít, igen kedvező hozammal párosulva. Abban az esetben, ha az állampapírokat lejáratig megtartjuk, akkor az 5 éves időszakra fizetendő teljes kamat mértéke 27,35% (ez azt jelenti, hogy 100.000 Ft befektetés esetén 5 év múlva 127.350 Ft-hoz juthatunk hozzá).

A kamat mértéke:

 • az első félévben évi 3,5%, így a tényleges kamat 1,75%
 • a második félévben évi 4,0%, így a tényleges kamat 2%
 • 2. évben évi 4,5%
 • 3. évben évi 5,0%
 • 4. évben évi 5,5%
 • 5. évben évi 6,0%

A kamat a kamatfizetés napján azonnal azonos sorozatú állampapírba újrabefektetésre kerül. Ez azt jelenti, hogy a futamidő alatt kapott kamatok is kamatozni fognak (kamatos kamat). A kamatfizetéseket követő 5 munkanapban lehetőség van az állampapírok névérték+felhalmozott kamat áron történő eladására, vagyis ezekben az időszakokban nem csak, hogy veszteség nélkül adhatjuk el papírjainkat a futamidő lejárta előtt, hanem a felhalmozott kamatokhoz is teljes mértékben hozzáférünk. Az állampapír ügyletből származó kamatbevétel adómentes.

Maphozam.JPG

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)

Egy olyan változó kamatozású állampapír, ahol a kamatszintet a magyar infláció értéke befolyásolja. Az állampapírokat 1000 forintos címletekben bocsátják ki 3 vagy 5 éves lejáratra, így hosszú távú, biztonságos befektetési formaként tekinthetünk rá.

Az állampapír által fizetett kamat két részből tevődik össze:

 1. kamatbázisból
 2. kamatfelárból

A kamatbázist a kamatállapítás évét megelőző naptári év átlagos infláció értéke határozza meg. A kamatbázison felül a papír 3 éves lejárat esetében 1,4%; míg az 5 éves futamidejű kötvény esetében 1,7% kamatprémiumot fizet. Például: ha az infláció 0,2% (a kamat megállapítás időpontjában), akkor a 3 éves lejárattal rendelkező Prémium Magyar Állampapír által fizetett kamat 0,2% + 1,4% = 1,6%. Amennyiben az infláció negatív, akkor a kötvény kamata 1,4%.

Az állampapír előnye, hogy vásárlása által biztosan az éves infláció mértéke feletti hozamot érhetünk el, azaz pozitív reálhozamot biztosít (pénzünk vásárlóereje nő). A 2019. június 1-jét követően kibocsátott állampapírok után járó kamatbevételt nem terheli kamatadó.

Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP)

Egy olyan változó kamatozású állampapír, amelynél a kamatszintet a 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukciókon kialakult átlagos hozama, vagyis a rövid lejáratú állampapírok átlaghozama befolyásolja. Az állampapírokat 1 forintos címletekben bocsátják ki 4, 6 vagy 10 éves lejáratra, azaz hosszú távú befektetési lehetőséget jelent.

Az állampapír által fizetett kamat két részből tevődik össze:

 1. kamatbázisból
 2. kamatfelárból

A kamatbázist a rövid állampapírok (12 hónapos diszkontkincstárjegyek) átlaghozama adja. A kamatbázison felül a papír a 4 éves kötvény esetében 2,25%; az 6 éves kötvény esetében 2,75%, míg a 10 éves kötvény esetében 3% kamatprémiumot fizet. Például: ha a rövid állampapírok átlaghozama 0,9% (a kamat megállapítás időpontjában), akkor a 4 év lejáratú Bónusz Magyar Állampapír által fizetett kamat 0,9% + 2,25% = 3,15%.

Valami nem érthető?

A Bankmonitor pénzügyi szakértői megválaszolják kérdéseid!