Fiatalok többgyermekesek kamattámogatott hitele

A Bankmonitor Jobb Tudni wikiből

Ez a típusú állami kamattámogatásos kölcsön igénybe vehető Magyarország területén lévő új lakás építésére, új lakás vásárlására, valamint korszerűsítésre. A támogatás értelmében a lakáskölcsön kamatainak megfizetéséhez nyújt az állam kamattámogatást a futamidő első 20 évében.

A kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását

 • új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéstől számított 120 napon belül,
 • építés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt,
 • korszerűsítés esetén a hitelcél megvalósulása előtt kell kérni a hitelintézettől.

Főbb igénybevételi feltételek:

Új lakás vásárlásra és építésre fiatal vagy többgyermekes támogatott személy, korszerűsítésre nagykorú támogatott személy igényelheti ezt a típusú kamattámogatást. A szabályok egyértelműen lefektetik, ki számít fiatal, többgyermekes személynek.

Fiatal: Az a legfeljebb 1 gyermeket nevelő személy, aki

 • egyedülálló és a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 35. életévét, vagy
 • házas/élettársi kapcsolatban él és a kérelem benyújtásakor egyikőjük sem töltötte be a 35. életévét.

Többgyermekes: Az a legalább 2 gyermeket nevelő személy, aki

 • egyedülálló és a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be a 45. életévét, vagy
 • házas/élettársi kapcsolatban él és a kérelem benyújtásakor egyikőjük sem töltötte be a 45. életévét.

A kamattámogatást igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének, valamint vele együttköltöző családtagjának nem lehet:

 • más lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, lízingbe vett lakása,
 • önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásbérleti joga,
 • másik államilag támogatott kölcsöne, és
 • vásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója.

Az egyéb lakástulajdon megengedett abban az esetben, ha

 • az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének, valamint az együttköltöző családtagoknak együttesen legfeljebb 50%-os tulajdonuk van olyan ingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,
 • lebontását elrendelték vagy engedélyezték,
 • a kamattámogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően több, mint 2 éve öröklés vagy ajándékozás útján, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező benne lakik.

Új lakás vásárlás és építés esetén a kamattámogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakás árát a vásárolandó, építendő ingatlanra kell fordítani (azaz önerőnek minősül).

A kamattámogatással épített, vásárolt, korszerűsített ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.

Főbb korlátozások:

Új lakás vásárlás, építés esetén az ingatlan telekár nélkül számított, áfa összegét is tartalmazó vételára/építési költsége nem haladhatja meg

 • Budapesten és megyei jogú városokban a 25 millió forintot,
 • egyéb településeken a 20 millió forintot.

Korszerűsítésre építési költséghatár nélkül településtípustól függetlenül vehető igénybe.

A támogatott kölcsön maximális összege:

 • új lakás vásárlás, építés esetén
  • Budapesten és megyei jogú városokban 12,5 millió forint,
  • egyéb településeken 10 millió forint,
 • korszerűsítés esetén 5 millió forint.

Számlabemutatási kötelezettség:

Új lakás vásárlása esetén a teljes vételárról, építés, korszerűsítés esetén a költségvetés 70%-áról (amennyiben a támogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegéről) szükséges számlát bemutatni a folyósító hitelintézet részére. Épülő, de használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése esetén a vételár 70%-ról az előző építtető nevére kiállított számlákat szükséges bemutatni.

Kapcsolódó fogalmak

Kamattámogatott hitel

A kamattámogatás során az állam az adós által fizetendő kamat egy részét átvállalva nyújt támogatást. A kamattámogatás Otthonteremtési hitel esetén 5 évig, CSOK 10+10 hitel esetén 25 évig, Fiatal, valamint többgyermekes családok hitele esetén pedig 20 évig tart.


Lakáskorszerűsítés

Az ingatlan komfortfokozatát, (például a víz-, gáz-, csatorna-, elektromos közműellátás bevezetésével) és/vagy energetikai besorolását (napenergia, nyílászárócsere, szigetelés, fűtésrendszer segítségével) emelő munkálatok.


Lakáshitel kalkulátor

Keress 14 bank 500 lakáshitele közül. Kalkulálj!

Lakáshitel kalkulátor

Valami nem érthető?

A Bankmonitor pénzügyi szakértői megválaszolják kérdéseid!