Mit kell tudni a közjegyzői okiratról?

A Bankmonitor Jobb Tudni wikiből

Amikor megkapjuk a hitelt, nemcsak a bankkal szükséges aláírni erről a szerződést, hanem közjegyző előtt is meg kell ezt erősíteni. Erre azért van szükség, mert ezáltal, ha az adós nem a megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít (pl. nem fizet), a követelés bírósági eljárás nélkül közvetlenül végrehajtható.

A gyakorlatban kétféle közjegyzői okiratot alkalmaznak. Lehet szó egyoldalú tartozáselismerő okiratról, ilyenkor a banki szerződéskötés után felkeresünk egy közjegyzőt, aki okiratba foglalja a nyilatkozatunkat, amiben elismerjük, hogy kölcsönt kaptunk a banktól. A közjegyzői előtt tett tartozáselismerő okiratból ezután a banknak, valamint a földhivatalnak be kell nyújtani a szükséges példányokat. Az egyoldalú tartozáselismerő okirat akkor alkalmazható, ha a szerződésben szereplő adósok egyben ingatlan-tulajdonosok is.

Lehet szó továbbá kétoldalú közjegyzői okiratról, ilyenkor egyszerre van jelen a szerződéskötéskor a bank, a közjegyző, valamint az ügyfelek. Ilyenkor is kellenek a banknak és a földhivatalnak a saját példányaik. Kizárólag kétoldalú közjegyzői okirat alkalmazható, ha a szerződésben több szereplő is van (pl. haszonélvező, özvegyi jog jogosultja), illetve ha a szerződésben szereplő adósok személye elválik az ingatlantulajdonosok személyétől.

A közjegyző azért felel, hogy a közjegyzői okirat a valóságnak megfelelően tartalmazza a közjegyző jelenlétében történt tényeket. A szerződés egyetlen eredeti példányát a közjegyző őrzi, a szerződő felek (bank, ügyfél) pedig a szerződés úgynevezett hiteles kiadmányát kapják. Ilyen hiteles kiadmányt kizárólag a szerződő, annak törvényes képviselője, meghatalmazottja kaphat.

A közjegyzői okirat elkészítéséhez két ügyleti tanú közreműködése is szükséges, ha a szerződő fél írástudatlan, illetve olvasásra vagy nevének aláírására képtelen, továbbá ha vak vagy süketnéma.

A szerződőt meghatalmazott képviselheti, ha a szerződésnél nem tud jelen lenni. A meghatalmazást vagy közokiratba kell foglalni, vagy olyan magánokiratba, amelyben az aláírást közjegyző, bíróság, más hatóság vagy külképviseleti szerv hitelesíti. Tartalmát tekintve a meghatalmazás elkészítése előtt a bankkal is célszerű egyeztetni.

Kapcsolódó fogalmak

Közjegyzői okirat

Jelzáloghitelek kötelező eleme, a hitel-, biztosítéki szerződést a közjegyző által hitelesített okiratba szükséges foglalni. A hitel biztonságát növeli, mivel egy esetleges nemfizetés esetén a bank ez alapján tud pereskedés nélkül végrehajtást kérni az ingatlanon.

Közjegyzői díj

A jelzáloghiteleknél induló költségként merül fel, a hitel-, vagy biztosítéki szerződés közjegyzői okiratba foglalásáért kifizetett díjat jelenti. Ára a közjegyzői díjszabás alapján kerül meghatározásra.

Kapcsolódó cikkek

Lakásvásárláson töröd a fejed? Ezek a fizetnivalók fognak felmerülni

Lakáshitel kalkulátor

Keress 14 bank 500 lakáshitele közül. Kalkulálj!

Lakáshitel kalkulátor

Valami nem érthető?

A Bankmonitor pénzügyi szakértői megválaszolják kérdéseid!